Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stejně jako lidí, i u psů občas dojde k nenadálé situaci ohrožující zdraví a život, kterou bývá třeba bez prodlení řešit. Než se blíže zaměříme na jednotlivé situace, za všech okolností platí dvě zásady:

  1. Vždy mějme po ruce číslo na veterinárního lékaře a na nejbližší veterinární kliniku s nepřetržitým provozem (pokud necháváme někomu našeho psa na hlídání, nezapomeneme ho těmito kontakty také vybavit).
  2. Stejně jako máme doma i ve voze lékárničku pro lidi, pořídíme i lékárničku pro psy. Vedle běžných věcí jako jsou obinadla, desinfekce, sterilní rukavice apod. do ní nezapomeneme přidat 3% roztok perodixu vodíku, který v případě otravy požitím jedu pomůže vyvolat zvracení, vhodnou podložku pro případný přenos psa. Bude také vhodné mít náhubek, protože i zcela neagresivní pes může při prudké bolesti nebo upadání do šoku reagovat nepředvídatelně.

Pro první pomoc u psů platí podobné zásady jako lidských pacientů. Kontrolujeme tedy průchodnost dýchacích cest, v případě nutnosti provádíme srdeční masáž, snažíme se zmírnit krvácení, atd..

Otrava. Velmi doporučuji nastudovat článek MVDr. Svobodové, který vyšel v časopise Pes přítel člověka.

Autonehoda. Pokud se pes dostane do střetu s autem, dochází obvykle k četným zraněním. Nikdy neváháme a okamžitě transportujeme psa na veterinární kliniku. Během transportu je třeba kontrolovat životní funkce (srdeční činnost, dýchání). V případě krvácení ránu překryjeme vhodným čistým materiálem a přiměřeným tlakem se snažíme krvácení zmírnit. Pokud dojde u psa ke zlomenině, ránu přikryjeme, snažíme se s končetinou příliš nemanipulovat a psa odvezeme k odbornému ošetření. Avšak i pokud se pes zdá být po nehodě v relativním pořádku, odvezeme ho na důkladné veterinární vyšetření, které může odhalit případná vnitřní zranění.

Přehřátí. Nejrychleji dojde k přehřátí psa při v prostředí s vysokou teplotou a nedostatkem čerstvého vzduchu, tedy zcela typicky v autě. NIKDY nenechávejte svého psa za teplého počasí samotného v autě, a to ani pokud je auto zaparkované ve stínu. Teplota ve voze stoupá vysokou rychlostí a k přehřátí a kolapsu psa dochází během velmi krátké doby, a pootevřená okénka ho opravdu nezachrání. Avšak pes se může přehřát za teplého počasí i venku, proto dodržujeme několik zásad: psu vždy dopřejeme možnost schovat se do stínu, a nikdy jej za horkého počasí nenutíme k aktivitě (v ideálním případě omezíme přes létě vycházky na ranní a večerní hodiny). Jaké jsou příznaky přehřátí? Zrychlené a ztížené dýchání, vysoká rektální teplota (přes 40 stupňů C), dehydratace,  později může dojít k dezorientaci, resp. neurologickým příznakům, upadnutí do šoku. Jak na ně reagovat? Psa okamžitě umístíme do chladnějšího prostředí (do stínu, do domu...) Pokud je pes při vědomí, dáme mu napít, pokud to není možné rychle, avšak POSTUPNĚ ochlazujeme tělo psa – nejlépe studenou sprchou. Tyto pacienty je většinou třeba hospitalizovat a zajistit infuzní terapii. Lehké přehřátí lze řešit chlazením tlapek a třísel - přikládáním studených ručníků. Článek na toto téma od MVDr. Svobodové uveřejněný v časopise Pes přítel člověka.

Bodnutí hmyzem. Může proběhnout, a ve většině případů také proběhne, zcela bez reakce. V případě, že nastane alergická reakce, pes si postižené místo olizuje, okusuje, škrábe, pokud je místo na noze, může kulhat. Psi se někdy baví chytáním včel, vos a dalšího hmyzu, při kterém může dojít k bodnutí přímo v dutině ústní a pokud dojde u psa k prudší reakci, může vést až k udušení. Na ránu po bodnutí hmyzem můžeme použít kortikoidní mast, případně přiložíme studený obklad, ideálně s octem nebo alkoholem. Pokud dojde k silné reakci (např. k otoku hlavy, otoku v krku apod.), opět je na místě návštěva veterináře.

Uštknutí zmijí. Pokud našeho psa tato situace potká, místo zaškrtíme a dopravíme psa na veterinu. Hrozí mu totiž šokový stav a selhání základních životních funkcí. Celkem pozitivní zpráva ale je, že pes velikosti vlkodava má poměrně dobrou šanci na přežití, resp. na zvládnutí uštknutí i bez reakce.

Řezné, bodné, tržné rány. Při těchto zraněních dochází zpravidla k většímu či menšímu krvácení, které se snažíme zastavit. Můžeme použít tlakový obvaz, nebo na ránu přiložit vhodný čistý materiál a tlakem ruky krvácení zastavit. Pokud dojde ke krvácení tepennému, platí stejné zásady jako při stejné situaci u člověka. Jakmile je krvácení zastaveno, odstraníme z rány případné nečistoty a cizí tělesa, ostříháme chlupy v blízkosti rány a vydezinfikujeme. Pokud se nám nedaří krvácení zastavit nebo je rána příliš velká a bude potřeba ji zašít, opět návštěvu veterinární ordinace neodkádáme.

Torze žaludku. Velmi akutním stavem, se kterým se u vlkodavů setkáváme je torze žaludku. Více o torzi v samostatné kapitole.

 
 
TOPlist